Agentschap NL kiest voor Energiemanager Online

Agentschap NL en Milieu Centraal bereiden een campagne voor om energiebesparing door gedragsverandering te stimuleren. Een onderdeel van de campagne is een tool om consumenten feedback te geven op hun energiegebruik.

Energiemanager Online is de tool die voor de testfase van de campagne wordt ingezet. Milieu Centraal heeft Energiemanager Online geselecteerd omdat wij onafhankelijk opereren van energiebedrijven èn omdat onze tool voldoet aan de eisen die gesteld worden aan relevantie en gebruikersgemak. Onder andere de nauwkeurige vergelijking van het werkelijke energieverbruik met een doelverbruik, maakt de tool geschikt voor zinvolle feedback op het energiegebruik.

De testfase is inmiddels gestart, de campagne gaat in september 2011 van start.  

14 december 2010