Slimme meter gegevens veilig bij Energiemanager Online

Heerenveen, 29 januari 2015. In de media verschijnen berichten over fraudegevoeligheid van de slimme meter. Als een energieverbruiksmanager niet goed verifieert of de aanvrager van de data daadwerkelijk op het adres woont, kunnen anderen inzage krijgen in jouw energiegegevens.

Dat is de reden dat Energiemanager Online altijd controleert of de aanvrager wel de bewoner is van het betreffende adres. We doen dat door een brief met validatiecode naar het betreffende adres te sturen. Zo ben je er bij Energiemanager Online zeker van dat je gegevens niet door anderen worden ingezien.

Helaas nemen niet alle energieverbruiksmanagers de privacy serieus. Goeie Peer (initiatief van o.a. netbeheerders Enexis en Liander), Energy Vikings en Enelogic zullen hun werkwijze moeten aanpassen om niet door Netbeheer Nederland te worden uitgesloten van meetdata.

29 januari 2015