De Groene Mug start met Energiemanager Online


Haarlem Klimaat NeutraalMenig ondernemer of bewoner heeft geen idee hoeveel energie zij verbruiken. En de jaarlijkse energierekening geeft hierin te weinig inzicht. Daarom lanceert de Groene Mug ‘Uw Meterkaart’.

Uw Meterkaart is een eenvoudige manier om snel inzicht te krijgen in het verbruik van elektriciteit, gas en water van uw bedrijf of woning. Nu de energieprijzen een forse aanslag doen op uw budget, is het goed om te weten hoeveel energie u verbruikt en wat daarvan de kosten zijn. U kunt een streefverbruik invullen op basis van uw verbruik van het afgelopen jaar. Uw Meterkaart houdt dan bij of u dit streven haalt. De Energiemanager Online geeft direct advies en feedback op uw energieverbruik en laat zien of nieuw gedrag een besparing oplevert.

Vergelijken
Naast uw streven naar minder energie- en waterverbruik kunt u zichzelf ook vergelijken met andere woningen of bedrijven. Voor bewoners wordt de vergelijking gemaakt met soortgelijke woningen en bedrijven met hun branchegenoten. Hoe meer mensen gebruikmaken van de tool ‘Uw Meterkaart’, hoe beter de vergelijking wordt. Nodig dus ook anderen uit om Uw meterkaart te gebruiken. Het vergroot ook het inzicht in uw eigen verbruik.

Uw Meterkaart is ontwikkeld voor bewoners door Energie Manager Online.  Op verzoek is Uw Meterkaart ook geschikt gemaakt voor het midden- en kleinbedrijf.

Doe mee!
U vindt Uw Meterkaart  op  www.degroenemug.nl/uwmeterkaart. Uw Meterkaart draagt bij aan het streven om in 2030 een klimaat neutrale stad te zijn. U vindt op het platform www.degroenemug.nl  meer informatie over energiebesparing.14 januari 2013