Subsidie voor Zon!

Er is landelijke subsidie aangekondigd voor zonnepanelen. Per 1 juli 2012 komt er 22 miljoen euro beschikbaar, voor 2013 nog eens 30 miljoen euro. Belangrijke voorwaarde is dat het systeem minimaal 600 Watt-piek vermogen heeft (circa 10 m2).

De overheid heeft aangekondigd dat er opnieuw een landelijke subsidieregeling komt voor particulieren voor de aanschaf van zonnepanelen. De subsidie gaat in op 2 juli 2012 en stopt in 2013 nen voorziet in een vergoeding van 15 procent van de aanschafkosten van zonnepanelen voor particulieren. De subsidie geldt niet voor de ardbeidskosten en kosten van een eventuele verbouwing.

De laatste subsidieregeling voor particuliere zonnepanelen eindigde in 2010. Die regeling subsidieerde niet de aanschaf maar de geproduceerde stroom uit zonnepanelen. Wie destijds subsidie toegekend heeft gekregen, blijft deze ontvangen.

Meer informatie op vind je op de website van Milieu Centraal

11 juni 2012