Agentschap NL helpt gemeenten met energiebesparing door gedragsverandering

DEN HAAG (Energeia) - Agentschap NL begint in september met een serie lokale campagnes die consumenten moeten aanzetten tot energiebesparing door gedragsverandering. Daarvoor maakte Agentschap NL samen met Milieu Centraal een handleiding voor gemeenten en woningcorporaties die aan de slag willen met projecten op het gebied van energiebesparing door gedragsverandering. Daarmee kan een besparing van zo'n 10% gehaald worden, aldus Agentschap NL.

De handleiding helpt gemeenten bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een energiebesparingsproject, het leggen van contacten met de juiste personen in een buurt, de analyse van een wijk, en de campagneopzet. Verder vinden gemeenten en corporaties er instrumenten om gedrag effectief te beïnvloeden. Een campagne bestaat volgens de handleiding in ieder geval uit voorlichting en advies, het opstellen van afspraken en besparingsdoelen, en het geven van feedback op de resultaten.

In ieder geval Helmond, Breda, Apeldoorn, Groningen en Heerenveen zijn al zover met hun projectplan dat ze in september, het begin van het stookseizoen, met een nulmeting kunnen beginnen. September volgend jaar volgt dan een evaluatie. Projectcoördinator Barbara Leenen van Agentschap NL legt uit dat deze eerste pilotgroep nog extra, niet-financiële ondersteuning krijgt van Agentschap NL, daarna is de bedoeling dat andere gemeenten met hulp van de pilotgemeenten ook aan de slag kunnen.

De gedragsveranderingsprojecten zullen volgens Irene Mobach van Milieu Centraal vooral plaatsvinden in wijken met veel huurwoningen, omdat gedrag daar een relatief grote invloed op het verbruik heeft. "Bij huiseigenaren kun je ook energiebesparende investeringen stimuleren. Maar van een huurder kun je dat niet verwachten." Om huurhuizen energiezuiniger te maken, heeft de Rijksoverheid bovendien al andere projecten lopen, zoals Meer Met Minder en Energiesprong.

Een belangrijk onderdeel van de besparingscampagnes is monitoring van de verbruiksgegevens in een wijk of wooncomplex. De tool die Agentschap NL en Milieu Centraal daarvoor uitkozen, Energiemanager Online, laat zien of er gedurende een bepaalde periode meer of minder energie is verbruikt dan in dezelfde periode vorig jaar, en hoe het verbruik zich verhoudt tot het gemiddelde, gecorrigeerd voor de temperatuur. Dankzij de tool is het mogelijk om inzicht te krijgen in de besparing die een bepaalde maatregel oplevert, doordat zichtbaar wordt of het energieverbruik week op week verandert. De applicatie is overigens geen dienst die aan een slimme meter wordt gekoppeld: consumenten moeten zelf op internet een account aanmaken en regelmatig zelf de meterstanden invullen. "Het is een soort overgangssituatie", zegt Mobach, "een leertraject in de aanloop naar de uitrol van de slimme meter."

Bron: Energeia9 augustus 2011